Əmsal sözünün mənası RİYAZİYYAT 6 / SƏH 100 / ƏMSAL

Yayınlanan 28-05-23 yazılı Admin

Əmsal sözünün mənası

Söz kelimesi ile eş anlamlı olan kelimeler kelime, sözcük, lakırdı, kelam, kaf, kavil ve güfte kelimeleri olmaktadır. Söz kelimesi ile ilgili eş anlamlı kelimelerden bazıları eskide 1 virtual virtual sözünün izahı. virtual sözünün mənası. Xəyali; fiziki baxımdan reallıqda mövcud olmayan, lakin müəyyən şəraitdə meydana çıxa bilən. "Virtual" termini müasir dövrdə daha çox internet, t əmsal sözünün mənası önəmli sözünün inglis dilinə tərcüməsi 1 s. important, significant; considerable; substantial; ~ rol oynamaq to play a great role; ~ qərar important decision; ~ düzəliş important amendment; ~ gəlir considerable income; ~ məsələ an important matter, a matter of great significance / importance

əmr Onlayn Lüğət

əmsal sözünün mənası Sözün əsas vəzifəsi əşya, hadisə, hərəkət və s. adlandırmaqdır. Azərbaycan dilində bütün söz kökləri leksik və qrammatik mənası olan müstəqil sözlərdir. Sözün leksik mənası dedikdə, onun əsas lüğəvi mənası, birbaşa ifadə etdiyi məna nəzərdə tutulur. Gözden Geçir sekmesinde , Sözlüğü'ne tıklayın. Sonuç listesinde sözcüklerden birini kullanmak veya daha fazla sözcük aramak için, aşağıdakilerden birini yapın: Seçili sözcüklerinizi listeden bir sözcükle değiştirmek için, sözcüğün üzerine gelin, aşağı oka tıklayın ve sonra da Ekle'ye tıklayın. Listeden bir eysar sözünün azərbaycan dilində istifadəsi, düzgün yazılışı, eysar sözü azərbaycan dilinin lüğətlərində, orfoqrafiya, orfoepiya, tərcüməsi eysar sözünün azərbaycan dilində istifadasi, mənası, izahı, yazılışı, tərcüməsi / Sözlük

önəmli sözünün azərbaycan dilində istifadasi, mənası, izahı, yazılışı

məsələn 1. Cümlədə bir şeyin şərhinə dair misallar vermək üçün işlədilir. Əşyanın adını bildirən sözlərə isim deyilir, məsələn: quş, ev, adam vəs. 2. Cüm Ətraflı Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti 15 məsələni ağartmamaq iş və ya hadisənin üstünü açmamaq, ondan bəhs etməmək; ~ səsə salmamaq. Ətraflı Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti 16 a sözünün izahı. a sözünün mənası. 1. Xitab bildirən sözlərə qoşularaq müraciətə məmnunluq, narazılıq, təəccüb çaları gətirən köməkçi söz; "ay" nidasının qısaldılmış şəkli. A dostl Ətraflı əmsal sözünün izahı. əmsal sözünün mənası 1. Klassik ədəbiyyatda oxşarlar, bənzər kimilər mənalarında işlənmişdir. Şiəyəm, əmma nə bu əşkaldən; Sünniyəm, əmma nə bu əmsaldən.

əskik-əskik sözünün azərbaycan dilində istifadasi, mənası, izahı

Sözün leksik mənası onun məzmununu əks etdirir. Sözün qrammatik mənası sözlərin hansı nitq hissələrinə aid olması və həmin nitq hissəsinə xas olan xüsusiyyətləri ifadə etməsi ilə müəyyənləşir. Bütün sözlərin qrammatik mənası olur. Sözün leksik mənasını müxtəlif yollarla izah etmək olar: əmsal sözünün mənası M.S.Ordubadi. Müəyyən bir məqsəd üçün birləşmiş, hər hansı bir təşkilata, cəmiyyətə və s.-yə daxil olmuş. Proletariatın mütəşəkkil dəstəsi. Paylaşın - Hamı bilsin. Sual və cavabı bəyəndinizsə "Bəyən" və ya "Like" düyməsini tıklayın! Öz fikrinizi bildirin. Bu məqaləyə aid şərhlər yazılmayıb. Yazılışı və deyilişi müx­təlif olan, lakin eyni və ya yaxın mənaları bildirən sözlər; məs.: ürək - qəlb; qoçaq - cəsur və s. Sinonimlər eyni mənanı bil­dirsə də, heç də hər zaman nitqdə bir-birini əvəz edə bilmir. Məsələn, böyük, iri, yekə sinon Ətraflı.

Söz,sözün leksik və qrammatik mənası Azərbaycan dili Kayzen

əskik-əskik sözünün rus dilinə tərcüməsi. 1 I прил. неприлично, непристойно 2. низко, подло II прил. 1. неприличные, непристойные. Əskik-əskik danışıqlar непристойные разговоры 2. низкие, подлые. Əskik-əskik adamlar подлые vüsal sözünün leksik mənası və izahı 1 is. [ər.] şair. Görüşmə, qovuşma; sevgilisinə çatma. Ey Füzuli, kəsmə ol məhvəş vüsal ından ümid. Füzuli. İstər vüsal ını Vidadi xəstə; Üz xakə fərş elər, düayə düşər. M.V.Vidadi. Dərmansız dərdimə bulunmaz çarə; Müyəssər olmasa vüsal ın, Pəri. Mirzə Həsən. 1. umbay sözünün sərt forması kimi ifadə olunan sözdür. müxtəlif versiyaları var : gijdıllaq, gicdillaq , mənası axmaq deməkdir sözün quruluşu da təqdirə layiqdir, özəlliklə vurğulu şəkildə "gijjdıllllaaxxxxsaaaaan ala" deyərək, mə"nən orgazm olmaq olar 49 əjdaha! 20.11.2012 01:33, xoşbext paranoyak #18411.

ə Onlayn Lüğət

əmraz sözünün izahı. əmraz sözünün mənası. Arxaizm. Azarlar, xəstəliklər. Sirayətli əmraz. Mən çəkirəm onun işvəylə nazın; Gör canda artırdı necə əmrazın. Aşıq Maqsud. Ətraflı əmr cümləsi. İstək, arzu, xahiş, rica, əmr, çağırış, göstəriş, məsləhət və s. ifadə edən cümlə. Əmr cümləsinin xəbəri, bir qayda olaraq, feilin əmr şəklində olur; məs.: Vətəni qoru. əmsal sözünün mənası ƏMSAL - sözünün izahı. İzahlı lüğət. is. [ər. "misal" söz. cəmi] 1. klas. Oxşarlar, bənzər kimilər. Şiəyəm, əmma nə bu əşkaldən; Sünniyəm, əmma nə bu əmsaldən. M.Ə.Sabir. Misl, tay-bərabər. Əmsalı görünməmiş misli görünməmiş. riyaz. Cəbri ifadədə ədədi ya hərfi cəmlənmə.

gicdıllaq Sözaltı Sözlük

əmsal sözünün mənası Əhəmiyyət, diqqət, fayda, xeyir önəm sözünün izahı. önəm sözünün mənası əmsal sözünün tərcüməsi 5 nəticə Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq. əmsal coefficient isim ümumi əmsal modulus isim ümumi əmsal ratio isim ümumi əmsal factor isim ümumi əmsal exponential sifət ümumi Mobil tətbiqetmələr. Mobil istifadəçiləri də unutmadıq! Saytdan gündəlik istifadənizi ƏMSAL ƏMSAL is. [ ər. "misal" söz. cəmi] 1. klas. Oxşar lar, bənzər kimi lər. Şiəyəm, əmma nə bu əşkaldən; Sünniyəm, əmma nə bu əmsaldən. M.Ə.Sabir. 2. Misl, tay-bərabər. Əmsalı görünməmiş misli görünməmiş. 3. riyaz. Cəbri ifadədə ədədi ya hərfi cəmlənmə. // Axtarılan ədədi əldə etmək üçün müəyyən kəmiyyətə vurulmalı olan ədəd.

Vüsal sözünün azərbaycan dilində istifadasi, mənası, izahı, yazılışı

əmsal sözünün mənası Ödənişsiz təklif olunan Google xidməti sözləri, ifadələri və veb səhifələri ingiliscə və 100-dən çox başqa dil arasında dərhal tərcümə edir. Məsələn: dəmir qapı, daş divar, yumşaq çörək və s. söz birləşmələrindəki birinci tərəflər həqiqi mənada işlənmişdir. Sonradan qazandığı törəmə mənası isə onun məcazi mənası adlanır. Məna çox vaxt bənzətmə vasitəsilə və ya insanlara məxsus hərəkətlərin cansız əşayalara aid edilməsi yolu ilə yaranır.